تشخیص کمبود عناصر غذایی در درختان گیلاس و آلبالو


تشخیص کمبود عناصر غذایی در درختان گیلاس و آلبالو

تشخیص کمبود عناصر غذایی در درختان گیلاس و آلبالو معمولا از دو روش تجزیه خاک و نمونه برداری از برگ ها انجام می گیرد

?تشخیص از طریق تجزیه خاک

به منظورت تشخیص وضعیت تغذیه درختان گیلاس انجام تجزیه خاک در بهار برای بدست آوردن اطلاعات اولیه از نوع خاکی که درختان در آن پرورش میابند ضرورت دارد.

این درختان از تنومندترین درختان میوه محسوب می شوند و ریشه های به نسبت عمیق آن تا عمق ۱٫۵ متری نفـوذ مـی کننـد. در چنـین گستره از ریشه دهی دسترسی به مواد غذایی موجود در خاک و نمونه گیری ازخاک در عمق های ۰-۳۰ ، ۳۰-۶۰ و ۶۰-۹۰ سانتی متر می تواند تا حدود زیادی بیانگر وضعیت تغذیه درخت از طر یق ریشه باشد ، ولی بایستی اذعان دا شت که در پیشگویی وضعیت تغذیه و تشخیص کمبودها و یا مسمومیت ها به تنهایی از طر یق تجزیه خاک امکان پذیر نیست . زیرا با وجود اینکه تجزیه مواد خاکی بعنوان یک راهنمای کلی مفید و خوب است ، اما از مقادیر بدست آمده نمیتوان به عنوان یک نسخه قا بل اطمینان و قطعی استفاده نمود. بارها مشاهده شده است که در یک نمونه خاک کمبود شدید یک عنصر وجود دارد، ودر این شرایط معمولا چنین تصور می شود که با گذشت فصل، درخت در آن منطقه دچار کمبود آن عنصر خاص شده است، اما بایستی به این نکته اشاره شود که نتایج پژوهش ها مشخص نموده میزان عناصر غذایی موجود در خاک با جذب عناصر در بافت های گیاهی مورد آزمایش همبستگی ندارند.

هرچند که آنالیز خاک به منظور تشخیص و پیشگیری از بروز مسمویت های حاصل از عناصری نظیر سدیم و کلر و بر در بعضی از محصولات باغبانی بسیار مفید و سودمند است، ولی برای پیشگویی و پیشگیری عارضه های ناشی از کمبود عناصر غذایی در درختان میوه ازجمله گیلاس مناسب نیست .

❇️روش نمونــه بــرداری از بــرگ بــرای درختــان گیلاس و آلبالو

نمونه برداری از برگ معمولا در ماه های خرداد و تیر و از برگهای سالم و کامل در شاخه های یکساله انجام می گیرد.

بمنظور دستیابی به نتایج دقیقتر نیاز به مقدار مناسبی از برگ است. به طور نمونه ۱۰۰ برگ از وسط شاخه هـای فصـل جاری جمع آوری میشود و این برگ ها با ید از همه جهات درخت نمونه برداری صورت گیرد. شاخه های انتخابی نیز باید شاخه هایی باشد که به طور تقریبی دارای میانگین متوسطی از طول شاخه های درختان مو جود در باغ باشد. پس از جمع آوری برگها، معمولا آنها باید به طور مختصری خرد و سپس خشک و آ سیاب شوند و پس از آن میتوان آنالیز را انجام داد. باید توجه نمود که نمونه برداری در باغ های تازه احداث که سابقه کمی از میزان عناصر غذایی در درختان برای باغدار و جود دارد می توا ند بیشتر مفید باشد.

باید توجه نمود که در صورتی که نمونه گیری در فصول مختلفی از سال صورت گیرد، اعداد بدست آمده باید به تغییرات عناصر غذایی در طول سال در برگ تعمیم و سپس مقدار نیاز عناصر غذایی پیشنهاد گردد. به عنوان مثال غلظت عناصر فسفر ، ازت و پتاسیم نمونه های بر گی جمع آوری شده در اوایل فصل عموماً بالاتر و غلظت منگنز کمتر می باشد.

برچسپ ها:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان