نخود قرمز


نخود زرد
نخود سیاه
نخود لپه

نخود هندی

قیمت نخود

تلفن :

09120237785

ایمیل :

soran.b2014@gmail.com

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان