آخرین قیمت (خرید) محصولات(دوشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۲)


عنوان حداقل حداکثر توضیحات
گندم 14,500 15,000 جزئیات ...
نخود سفید 37,000 45,500 جزئیات ...
نخود قرمز 28,000 29,000 جزئیات ...
عدس محلی 30,000 36,000 جزئیات ...
کاه گندم 1,200 1,500 جزئیات ...
ـیونجه انباری 11,000 12,000 جزئیات ...
جو محلی 10,800 11,000 جزئیات ...
نخود ترکیه 48,000 54,000 جزئیات ...
پرس کلش گندم 0 0 جزئیات ...
تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان