آخرین قیمت (خرید) محصولات(پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰)


عنوان حداقل حداکثر توضیحات
گندم 6,200 6,300 جزئیات ...
نخود سفید 29,000 31,700 جزئیات ...
نخود قرمز 24,800 25,300 جزئیات ...
عدس محلی 30,000 33,000 جزئیات ...
کاه گندم 4,000 4,200 جزئیات ...
ـیونجه انباری 5,400 5,700 جزئیات ...
جو محلی 7,700 7,900 جزئیات ...
پیاز جزئیات ...
تلفن :

09120237785

ایمیل :

soran.b2014@gmail.com

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان