آخرین قیمت (خرید) محصولات(شنبه 24 سپتامبر 2022)


عنوان حداقل حداکثر توضیحات
گندم 10,900 11,100 جزئیات ...
نخود سفید 30,000 36,000 جزئیات ...
نخود قرمز 22,500 23,000 جزئیات ...
عدس محلی 43,000 47,000 جزئیات ...
کاه گندم 1,700 2,000 جزئیات ...
ـیونجه سرزمین 4,000 4,400 جزئیات ...
جو محلی 10,400 10,650 جزئیات ...
کاه نخود تحویل انبار جزئیات ...
پرس کلش گندم جزئیات ...
تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان