کاه گندم


کاه منطقه تقریبا تمام شده است

اوایل تیرماه با شروع فصل برداشت، دوباره قیمت کاه را درج می کنیم.

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان