برچسپ: سیب زمینی

روش های کاربرد کودها در زراعت سیب زمینی

روش های کاربرد کودها در زراعت سیب زمینی

‍‍ ?روش های کاربرد کودهای نیتروژنه و سایر کودها در زراعت سیب‌زمینی ✅بطور کلی برای تولید حدود ۴۰ تن سیب زمینی در هکتار به ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلو...

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان