برچسپ: نخودسبز

روش کاشت نخود فرنگی

روش کاشت نخود فرنگی

نخود فرنگی یا نخودسبز، گیاهی است یکساله دارای ساقه نازک و رونده می‌باشد، برگ نخودفرنگی مرکب از سه برگچه است که برگچه انتهایی اغلب به یک...

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان