برچسپ: چغندرقند،عیار قند،روش کاشت،آفات و بیماری ها ،اقتصاد کشاورزی،عیار ریشه،آبیاری

مشخصات گیاهشناسی چغندرقند و راهنمای کشت چغندرقند

مشخصات گیاهشناسی چغندرقند و راهنمای کشت چغندرقند

  چغندرهای قند، لبویی،علوفه ای و برگی ، همگی در گونه زراعی بتا ولگاریس (Beta vulgaris L.)قرار دارند. در حال حاضر ، چغندرقند به طور وسیعی در...

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان