برچسپ: چغندر کردستان

برای کشت نشایی چغندر در کردستان سه میلیارد ریال اعتبار تخصیص شد

برای کشت نشایی چغندر در کردستان سه میلیارد ریال اعتبار تخصیص شد

خبرگزاري آريا - سنندج - مدير روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي کردستان گفت: توسعه کشت نشايي چغندر در اراضي مستعد اين استان حدود سه ميليارد...

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان