آخرین قیمت (خرید) محصولات(یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲)


عنوان حداقل حداکثر توضیحات
گندم 13,500 13,700 جزئیات ...
نخود سفید 41,000 46,000 جزئیات ...
نخود قرمز 24,000 25,000 جزئیات ...
عدس محلی 0 0 جزئیات ...
کاه گندم 1,600 1,750 جزئیات ...
ـیونجه سرزمین 5,000 5,500 جزئیات ...
جو محلی 0 0 جزئیات ...
کاه نخود تحویل انبار 0 0 جزئیات ...
پرس کلش گندم 0 0 جزئیات ...
تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان