آخرین قیمت (خرید) محصولات(دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲)


عنوان حداقل حداکثر توضیحات
گندم 14,700 15,000 جزئیات ...
نخود سفید 37,000 45,000 جزئیات ...
نخود قرمز 37,000 39,000 جزئیات ...
عدس محلی 30,000 35,000 جزئیات ...
کاه گندم 1,200 1,350 جزئیات ...
ـیونجه انباری 14,000 14,500 جزئیات ...
جو محلی 10,800 11,100 جزئیات ...
نخود ترکیه 46,000 52,000 جزئیات ...
پرس کلش گندم 0 0 جزئیات ...
تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان