آخرین قیمت (خرید) محصولات(پنج‌شنبه 10 نوامبر 2022)


عنوان حداقل حداکثر توضیحات
گندم 11,000 11,200 جزئیات ...
نخود سفید 32,000 37,000 جزئیات ...
نخود قرمز 21,000 22,000 جزئیات ...
عدس محلی 45,000 48,000 جزئیات ...
کاه گندم جزئیات ...
ـیونجه سرزمین جزئیات ...
جو محلی 11,000 11,150 جزئیات ...
کاه نخود تحویل انبار جزئیات ...
پرس کلش گندم جزئیات ...
تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان