آخرین قیمت (خرید) محصولات(سه‌شنبه 02 آگوست 2022)


عنوان حداقل حداکثر توضیحات
گندم 11,200 11,300 جزئیات ...
نخود سفید 32,500 36,500 جزئیات ...
نخود قرمز 24,000 24,500 جزئیات ...
عدس محلی 45,000 50,000 جزئیات ...
کاه گندم 2,000 2,300 جزئیات ...
ـیونجه سرزمین 4,500 4,700 جزئیات ...
جو محلی 10,350 10,450 جزئیات ...
کاه نخود تحویل انبار 1,200 1,300 جزئیات ...
پرس کلش گندم 1,600 1,900 جزئیات ...
تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان