برچسپ: نخود کرمانشاه

معیارهای تعیین کننده قیمت نخود سفید

معیارهای تعیین کننده قیمت نخود سفید

با توجه به اینکه قیمت های جنس ضعیف،متوسط و خوب نخود سفید در یک بازه بلند قرار دارد لازم است که کشاورزان و بازاریان با فاکتورهای موثر در...

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان