روش های کاربرد کودها در زراعت سیب زمینی


روش های کاربرد کودها در زراعت سیب زمینی

‍‍ ?روش های کاربرد کودهای نیتروژنه و سایر کودها در زراعت سیب‌زمینی

✅بطور کلی برای تولید حدود ۴۰ تن سیب زمینی در هکتار به ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلو گرم نیتروژن نیاز خواهیم داشت. بهتر است یک سوم کود نیتروژنه (حداکثر ۴۵ کیلوگرم)  را قبل از کاشت بصورت نواری در عمق و فاصله مناسبی از بذر قرار بدهند و فاصله تقریبی کودها   ۵  سانتیمتر کنار و ۵ سانتیمتر زیر بذر  باشد و دو سوم  بقیه  بصورت سرک حدود ۳ الی ۵ هفته بعد از سبز شدن  بهنگام خاک‌دهی  پای بوته‌ها  بصورت سطحی  پخش شود و سپس به وسیله شخم به عمق زمین انتقال یابد.

⬅️در صورت مصرف کود نیتروژنه بصورت محلول پاشی با سیستم آبیاری، حداکثر تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در هر نوبت آبیاری و ادامه آن تا یکماه قبل از بین رفتن شاخه و برگ توصیه می‌شود.

?حداکثر مقدار نیتروژن مصرفی در هر نوبت آبیاری نبایستی از ۲۲ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیشتر باشد.

می‌توان از تجزیه دمبرگ یا خاک برای تعیین وضعیت نیتروژن مزرعه در طی فصل رشد استفاده نمود. اگر میزان نیتروژن دمبرگ کم باشد  می‌توان در آبیاری بعدی نیتروژن مصرف نمود.

کود فسفر

در صورتی که از میزان فسفر موجود در خاک اطلاعی موجود نباشد ، برای حصول ۴۰ تن عملکرد در هکتار می توان تا حداکثر ۹۰ کیلوگرم فسفر همراه  با  نیتروژن پایه مصرف کرد . در مصرف کود فسفات، قرار دادن آن بصورت نواری در خاک بر سایر روشها ارجحیت  دارد.

کود پتاسیم

برای حصول عملکردهایی ۴۰ تن در هکتار بایستی حدود ۵۰ تا۱۰۰کیلو گرم اکسید پتاس به خاک اضافه گردد که این کود نیز مثل فسفات بهتر است همراه با کود پایه و بصورت نواری به زمین اضافه شود.

⬅️میزان کود مورد نیاز بسته به رقم، شرایط محیطی و وضعیت حاصلخیزی زمین فرق می‌کند. یک عملکرد ۲۷ تنی از غده‌ها حدود Kg  ۱۷۹ ازت،  Kg ۲۱ فسفر، Kg ۲۶۵ پتاسیم، Kg ۲۰ کلسیم و Kg ۱۸ منیزیوم را از خاک برداشت می‌کند.

کلسیم

در صورت کمبود کلسیم قابل جذب در خاک و یا در آب آبیاری،  مصرف خاکی نیترات کلسیم (تروپیکوت ) به مقدار ۷۵ کیلوگرم در هکتار در فاروها و کنار بوته ها در آغاز غده سازی ( شروع گلدهی ) لازم است و از مصرف برگی موثرتر است. علیهذا بر اساس روش کاشت و سیستم آبیاری می توان از شروع گلدهی تا دو هفته  قبل از برداشت،  نیترات کلسیم ( کلسی نیت ) به غلظت ۱ گرم در لیتر را مصرف برگی  کرد.کلسی نیت کود گرانوله حاوی ازت نیتراتی و کلسیم با غلظت بالا است که تا شعاع ۲۴ متری به وسیله ماشین و یا دست بر روی خاک پاشیده می شود.

منیزیم

سولفات منیزیم که دارای ۶/۹درصد منیزیم خالص می‌باشد از متداولترین کودهای منیزیمی قابل استفاده می‌باشد.  این کود را می‌توان قبل از کاشت به همراه سایر کودها به خاک اضافه نمود و  علاوه بر تامین منیزیم و پتاسیم مورد نیاز، گوگرد را هم به صورت قابل استفاده در دسترس گیاه قرار می‌دهد و باعث افزایش تولیدات کشاورزی هم خواهد شد.

کود آلی

کود حیوانی را به مقدار تقریبی ۲۰ تا ۵۰ تن در هکتار به خاک می دهند و آن را معمولاً در زمان شروع عملیات تهیه بستر تا حداقل یک ماه قبل از کاشت بر سطح خاک می باشند و با وسایلی مانند گاو آهن، دیسک یا کولتیواتور با خاک سطحی و تا عمق حدود ۱۵ سانتیمتری مخلوط می نمائید.

⚠️توجه
تا قبل از سبزشدن و استقرار کامل گیاه ( آبیاری دوم ) از مصرف هر گونه کودی خودداری فرمایید.

?مصرف ۱۰ تا ۲۰ تن کود دامی پوسیده در عملکرد و کیفیت محصول نقش موثری دارد.

 

نکات قابل توجه:

کودنیترات کلسیم را نباید با کودهای فسفات مخلوط نمایید چون رسوب میکنند

روش های علمی کوددهی کلسیم و منزیوم که اتفاقا کم مصرف هستند ،به روش محلول پاشی علمی تر و صحیح تر می باشد و در مورد توصیه کودهای فسفره حتما باید بر اساس آزمون خاک باشد چون در صورت عدم نیاز ،بیشبود فسفر باعث مسمومیت خاک و اختلال در جذب سایر کودها و علی الخصوص ریز مغذی ها می گردد.

 

برچسپ ها:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان